Complaints Categories

MSRTC /ST MAHAMANDAL Complaint - many problems of MSRTC Servants

Subject: Many problems of msrtc servants.

My some question to government:
1)Sir ST karmcharyanchya hitacha nirnya kadhi ghenar..RAVATE SAHEB & FADNAVIS SAHEB?.

2)kami pagarat jasti risks age..tari nailajane kam karavech lagte..! Evdhya kami pagarat GHAR,PARIVAR,MULANCHE SHIKSHAN, GHAR KHARCH KASA CHALVAYCHA...?.

3) AMHALA NAVIN CHALAK/WAHAK LOKANNA 4025 BASIC AHE PURN PAGAR 9500 PARYANT YETO TE PAN DUTY MILALI TAR, NAHI TAR FUKAT DEPO SAMBHALAT BASAVE LAGTE.....
GHAR BHADE, NIGHT OUT PAN KHUP-KHUP KAMI MILATO.

AAMCHE ROOM BHADE 3000,divasacha kharch 100 rs(nasta)mahinyache 3000,ghar kharche 2vyaktinche rashan 5000,dukh-sukhala paise purat nahi.
Pagar sagali sampun suddha gharat purat nahi mage Kay baki rahate..? Mulanche shikshan kase purn karayche, amchya mulanna Doctor, Engineering karnyacha adhikar nahika..? Tumhich vichar kara thoda.....
.
Amhala amcha adhikar maglyane milat Basel tar BHIK MANUN TARI DAN DYA...BA's yevdhech manayche rahile.!
mala mahit aahe yache uttar Milnar nahi.Karan koni msg wachat nahi nawalach asel ase mala watate..

Dhananjay vikhe
Mo. 9637350580
Share This :   Technorati Twitter Stumble Upon share

Comments

Login To Post Your Comments

Username  :

ex : rahulkumar
Password  :

password must have min 6 chars